Privacy Policy

Mahlzeit will govern your data. Personal Information is collected by Mahlzeit GmbH 112/5778/1623, Register Court: District Court Essen, HRB 28885 – VAT: DE815747270 Meisenburgstr. 39 45133 Essen, Germany.

Mahlzeit

Wij/ons =

Mahlzeit GmbH

Meisenburgstr. 39

45133 Essen

KVK/Registernumber: HRN 28885

Privacy

 • We gaan zorgvuldig met jouw gegevens om.

Wij verzamelen de volgende gegevens van jou:

 • E-mailadres

Wij gebruiken jouw gegevens om:

 • voor correspondentie
 • te zien wie je bent
 • een wachtwoord reset uit te kunnen voeren
 • om te weten wie er deelnemen aan een connect lunch, indien je jezelf hiervoor hebt opgegeven

De gegevens worden opgeslagen bij:

 • AWS Germany – Frankfurt
 • Mlab over AWS Dublin
 • Germany Webhoster

Deze partijen houden jouw gegevens geheim en zij houden zich aan de wet. Met andere partijen delen wij jouw gegevens niet.

Wij gebruiken jouw gegevens niet voor:

 • Commerciële aanbiedingen
 • Ongevraagde aanbiedingen per email

Hoe zorgen wij dat jouw gegevens veilig zijn bij ons?

 • Onze App en IT-systemen zijn goed beveiligd.
 • En wij nemen steeds passende maatregelen om misbruik van jouw gegevens te voorkomen.
 • Ook onze medewerkers hebben duidelijke instructies gekregen hoe zij om moeten gaan met jouw gegevens.
 • Zij zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.

Hoe lang bewaren wij jouw gegevens?

 • Wij bewaren jouw gegevens zolang wij die nodig hebben.
 • Of zolang verplicht is voor de wet. Daarna verwijderen wij jouw gegevens.
 • Of wij maken jouw gegevens anoniem. Als wij jouw gegevens anoniem maken dan verwijderen wij alle gegevens die naar jou verwijzen. De gegevens kunnen niet meer aan jou gekoppeld worden.

Dit doe je niet:

 • Inloggegevens aan anderen geven.

Bijvoorbeeld inlognaam, wachtwoord of pincode.

 • De werking van de App storen.
 • Doen alsof je iemand anders bent.

Wij zijn niet aansprakelijk voor schade doordat:

 • de App niet werkt.
 • de App niet toegankelijk is.
 • we een code van derden gebruiken die niet goed blijkt of misbruikt wordt.

Het (intellectueel) eigendom van de App is van ons.

Je  mag informatie en deze App  niet kopiëren, doorsturen en verkopen.

De App geeft informatie, geen advies.

Jouw rechten:

Jouw rechten zijn ook in de wet geregeld. Je mag:

  • jouw gegevens bij ons opvragen om te bekijken welke gegevens wij van jouw gebruiken.
  • jouw gegevens laten veranderen, als jouw gegevens niet kloppen.
  • jouw gegevens laten verwijderen. Soms kunnen wij jouw gegevens niet verwijderen. Bijvoorbeeld omdat wij die gegevens nog nodig hebben. Of om ons aan een wet te houden.
  • bezwaar maken tegen bepaald gebruik van jouw gegevens.
  • jouw toestemming stoppen. Gaf je ons toestemming om uw gegevens te gebruiken? Dan mag je jouw toestemming later weer stoppen. Wij gebruiken jouw gegevens vanaf dat moment niet meer.

Laat ons weten als je gebruik wilt maken van je rechten.

Stuur ons een brief. En stuur een kopie van je paspoort of ID-kaart mee. Wil je jouw Burgerservicenummer (BSN) en pasfoto alsjeblieft onleesbaar maken? Wij reageren binnen 4 weken na ontvangst van je brief.

Postadres:

Mahlzeit GmbH

Meisenburgstr. 39

45133 Essen

Heb je een vraag, tip of klacht?

Stuur ons dan een e-mail op info@mahlzeit.co

Regels en wetten voor privacy.

Wij houden ons aan de volgende wetten en regels voor privacy:

  • De Algemene Verordening Gegevensbescherming.
  • De Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming.
  • De Telecommunicatiewet.

Nederlands recht is van toepassing op deze App-voorwaarden.

Bij geschillen is de Nederlandse rechter bevoegd.

Wij mogen de App stoppen.

Wij mogen de App aanpassen.

Voor Apple gebruikers:

Apple is geen partij bij deze overeenkomst.